Uçuşunuz rötarlı mıydı, iptal mi edildi veya koltuk kapasitesinin üzerinde miydi?

Uçuşunuz üç saatten fazla mı rötar yaptı?

Tazminat alma hakkınızı kullanın!

Ucakgecikmeleri.com'un planlandığı gibi yapılmayan havayolu taşımasına ilişkin tazminat alımında sağlayacağı yardımla ilgili şartlar ve koşullar.

Bu Şartlar ve Koşullar, uçuşta problem ve aksama yaşayan yolcu (müşteri) ve Ucakgecikmeleri.com (Ucakgecikmeleri) arasındaki yasal yükümlülükleri kapsamaktadır. Müşteri, www.ucakgecikmeleri.com internet sitesinde/sayfasında bir talepte bulunduğu zaman, işbu Şartları ve Koşulları kabul edilmiş sayılmaktadır:

1 Ucakgecikmeleri'nin hizmetleri
a ) Müşteri'nin tazminat alma hakkının değerlendirilmesi
b ) Tazminat miktarının hesaplanması
c ) Tazminatın havayollarına iletilmesi
d ) Uygun davalarda yasal kanalların kullanılmasıyla, müşteri adına talebin takip edilmesi
e ) Havayollarıyla anlaşma sağlanması
f ) Müşterinin kazandığı herhangi bir tazminat/ telafi miktarının alınması ve ödenmesi
g ) Müşterinin düzenli bir şekilde davada yaşanan gelişmelerden haberdar edilmesi.

2 Müşterinin yükümlülükleri
Müşterinin gecikme talebiyle ilgili yükümlülükleri şunlardır:
a ) Tüm müşteriler istenmeyen ve mazeret gösterilen meydana gelen uçak gecikmeleri nedeniyle yapılan online başvuru sırasında Ucakgecikmeleri’ne davayla ilgili tüm bilgileri eksiksiz verme yükümlülüğündedir. (Eksiksiz bilgi verilmesi; havayolunun müşteri ile birebir irtibata geçmesi ve tazminatı müşteriye direk ödeme yapması durumunu da kapsamaktadır. Müşterinin tüm bu detayları bildirmesi beklenmektedir.)
b ) Ucakgecikmeleri’nin davayla ilgili taleplerini doğru bir şekilde ve zamanında yanıtlama
c ) Havayolu ile iletişime geçmekten veya herhangi bir şekilde doğrudan diyaloga girmekten kaçınma ve havayolu, müşteri ile iletişime geçmek isterse, müşterinin bu durumu Ucakgecikmeleri’ne bildirmesi beklenmektedir.
d ) Bölüm 5’te de belirtildiği üzere, davayla ilgili olması durumunda, müşterinin sigortası veya diğer yollarla maliyetlerin karşılanmasına yardımcı olma hakkı geçerlidir.

3 Ucakgecikmeleri'nin hakları
Ucakgecikmeleri, tazminat alım ve müşteriye destek sürecinde şu hakkına sahiptir:
a ) Dava ile ilgili olarak dış kaynaklardan bilgi edinme, davanın akışını değiştirebileceği düşünülen durumlarda müşterinin iletişim detaylarını, uçuş bilgilerini üçüncü partilerle paylaşabilir.
b ) Tazminatın veya zararın karşılanmasına katkı sağlayabilecek herhangi bir yasal işlemde bulunabilir
c ) Dava ile ilgili elde edilen yeni bilginin, söz konusu davada başarılı olma ihtimalini değiştirdiği görülürse, yasada değişiklik meydana gelirse, havayolunun ödeme yapma imkanın olmadığı veya davanın zamanaşımına uğradığı görülürse, ve bunun gibi diğer nedenler görülürse, Ucakgecikmeleri, tüm işlemleri durdurabilme hakkına sahiptir.
d ) Ucakgecikmeleri, havayolunun temerrüdü, engel niteliği taşıyan temerrüd, ödemelerin askıya alınması veya teyit edilmiş mali sorunların yaşanması durumunda Müşteri’nin talebini garanti altına almak için Müşteri adına, her türlü anlaşma, düzenleme ve benzeri işlemler yapma hakkına sahiptir. Söz konusu anlaşmalarda ve mutabakatlarda kabul edilen tutar, 261/2004 numaralı Düzenleme’ye göre, daha önceden anlaşılmış müşterinin ilk talebindeki tutarla aynı olacaktır. Ucakgecikmeleri, anlaşmaya veya mutabakata göre, Havayolu tarafından ödenen asıl tutarı yansıtacak şekilde, 5. Bölümde belirtildiği gibi, tüm talepleri düzenleyecektir.
e ) Ucakgecikmeleri ve iştirakte olduğu diğer şirketler ve ortakları, pazarlama amacı ve hizmetlerini geliştirmek ya da bilgi vermek, newsletter ve farklı etkinliklerin bilgisini vermek amacıyla müşterilerle telefon, elektronik medya aracılığı ile irtibata geçebilirler. Elektronik medya adresi info@ucakgecikmeleri.com olarak belirlenmiştir.

4 Müşterinin hakları
Müşteri, genellikle havayolundan tazminatı alma işini Ucakgecikmeleri’ne bırakır. Ancak, müşteri her zaman için şu haklara sahiptir:
a) 5. Bölümün g) paragrafına göre ücreti ödeyerek, Ucakgecikmeleri ile yaptığı iş birliğini herhangi bir zamanda, yazılı bir bildiri ile, sonlandırma hakkına sahiptir
b ) Müşteri birlikte çalışmayı kabul etmeden önce tüm anlaşmaları görecektir. Müşteri Ucakgecikmeleri’nden ücret karşılığında farklı bir danışmanlık ya da farklı bir hizmet talep edebilir ve bu talebi yerine getirilir.
c ) Paragraf 5a) bölümünde de belirtildiği gibi anlaşmaya varıldıktan sonra müşteri havayoluyla anlaşma yapabilir. Bu durumda, müşteri Ucakgecikmleri’nin dava için harcadığı tutarı Ucakgecikmleri’ne ödemekle yükümlü olacaktır. Bu yükümlülükler paragraf ve bölüm 5d) ve 5g) de de belirtilmiştir.

5 Ücret
a ) Ucakgecikmeleri’ne ödenecek dava masrafı, tazminat tutarının 25%’ini kapsayan tazminat vergisidir. Bu ücret müşterinin bilet iade ücretine, otel konaklaması ya da uçuş problemleriyle ilgili harcanan diğer masraflarına göre hesaplanmaz.
b ) Ucakgecikmeleri’nin Müşteri’nin davasına bakmayı bırakması durumunda, masraf veya faiz hesaplanmasına gidilmez.
c ) Tazminatın alınması veya zararların telafi edilmesi sürecinde, yasal ücret, mahkeme ücreti vb. ek ücretlerin oluşması durumunda, bu tür masraflar, Ucakgecikmeleri tarafından ödenir ve davanın kazanılması durumunda da diğer taraf tarafından karşılanır. Davanın kaybedilmesi durumunda, Ucakgecikmeleri masrafları karşılayacaktır.
d ) Dava masrafları, alınan tazminat veya telafi ücretinden düşülür ve tazminat ödenmeden Müşteri’ye yansıtılmaz.
e ) Banka transferi ve her türlü transfer ücreti müşteri tarafından karşılanır.
f ) Bazı davalarda, Ucakgecikmeleri masrafları doğrudan müşteriye faturalandırma hakkına sahiptir. Bu, aşağıdaki durumlarda yaşanacaktır:
i. Tazminatın doğrudan müşteriye ödendiği durumda
ii. Müşteri’nin, dava sonuca varmadan önce, Ucakgecikmeleri ile olan anlaşmasını sonlandırmayı istemesi durumunda, Ucakgecikmeleri, 5. Bölümün g) paragrafına göre hesaplanan dava masraflarını faturalandırma hakkına sahiptir.
iii. Müşterinin Ucakgecikmeleri’nin tavsiyesine uymayacak şekilde, bir anlaşma teklifine girme veya böyle bir teklifi reddetmeyi istemesi durumunda, Ucakgecikmeleri 5. Bölümün g) paragrafına göre hesaplanan dava masraflarını faturalandırma hakkına sahiptir.
iv. Müşterinin, kasıtlı bir şekilde, davaya ilişkin bilgileri saklaması durumunda veya Ucakgecikmeleri’ne kasıtlı bir şekilde yanlış bilgi vermesi durumunda, ya da müşterinin, Ucakgecikmeleri’nin yazılı isteğinden sonra, sürekli bir şekilde 2. Bölümde bahsedilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, Ucakgecikmeleri, derhal yapılacak bir bildirim ile müşteri ile olan anlaşmayı sonlandırma ve 5. Bölümün g) paragrafına göre hesaplanan dava masraflarını faturalandırma hakkına sahiptir.
g ) 5. bölümde f) paragrafında açıklanan özel durumların oluşması durumunda, Ucakgecikmeleri, beklenen tazminat tutarının %25’ine denk gelecek tutarda ve yasal ücretler gibi belgelenen masrafları ve hükümetin oranlarına göre yasal yardım masraflarını ve KDV’yi, müşteriyi ücretlendirme hakkına sahiptir.

6 Sonuçlandırma
Bu şartlar ve koşullar iki taraftan birisinin anlaşmayı sonuçlandırmasına kadar geçerli sayılmaktadır.

7 Gizlilik
Müşteriyle ilgil tüm bilgiler AB kanunlarına göre gizli tutulmaktadır.

8 Tahkim
İşbu Şartlar ve Koşullar ile ilgili olarak veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkl durumunda, şirketin Danimarka menşeili olması nedeniyle, sadece Danimarka Mahkemesi’nde dava açılır ve söz konusu anlaşmazlık, yalnızca Danimarka’nın Milli Kanununa ve ilgili uluslararası yükümlülüklere tabii tutularak değerlendirilir.
This website uses cookies
Cookies Description
Necessary Title
Necessary Description
Performance Title
Performance Description
Analytics Title
Analytics Description
Advertisement Title
Advertisement Description